eXpand assisterer med implementering af strategi, strukturer, værktøjer, kompetencer 
og ikke mindst den attitude der sikrer et systematisk og effektivt salg!

Mlgruppepng

Målgruppe & Situation


Små- og mellemstore BtB baserede virksomheder
Typisk i størrelsen fra 30 til 300 medarbejdere og en omsætning på op til 500 mill. DKK.
Situationen:
  • Forretnings modellen er under pres af digitalisering, nye konkurrenter eller manglende egen udvikling af produkter / services. 
  • Der er behov for et offensivt gearskifte på grund af f.eks. ændringer i ejerkreds, ledelse eller strategi.
  • En ambition om stærk vækst i Danmark eller internationalt.
  • Vi får ikke nok ud af den eksisterende salgs- og markedsføringsindsats - det kommercielle potentiale er uforløst. 

Startup eller venture virksomhed

Situationen:
  • Proof of Concept er på plads, og virksomheden er nu på vej ind i fasen med vækst og skalering.
  • Ejere / ledelse forstår at strategi, strukturer, værktøjer, kompetencer og attitude med fordel implementeres tidligt for at få optimal effekt af investeringerne

Action iconpng

Sales Excellence Ydelser

eXpand Systematiseret Salg

Systematisering af din salgsproces, værktøjer og salgs organisering til effektivt løsnings salg. 
Bygger bl.a. på tankerne bag Solution Selling. 

Consulting - Flex

Sales Director Flex

Tilknyt en erfaren Salgsdirektør på f.ex. 2 dage/uge og for en begrænset periode til at lede opbygning, restrukturering eller internationalisering af salgs organisationen eller til en fokuseret salgsopgave.

Flex

eXpand Sales People

Praktisk træning og coaching af sælgere og salgsledere for opnåelse af langt bedre salgsresultater

Consulting

eXpand CRM

Effektiv og velstruktureret implementering af en salgsproces og tilhørende
CRM system der matcher dine kunders købsproces, og som vil øge din
salgs effektivitet markant

Consulting - Flex

eXpand Export

Analyse, udvikling og implementering af en plan for øget eksport og internationalisering af din virksomhed

Consulting


Filosofi iconpng

Den Ægte Kundefokuserede Organisation

Kun de færreste vil sige at de ikke er kundefokuserede - men er de nu i virkeligheden også det?

Vores tilgang til Sales Excellence bygger på en dyb forståelse af begrebet kundefokus og funderet på en klar og effektiv filosofi
- eller Attitude som vi også kalder det:

En ægte kundefokuseret organisation har præcis to typer af medarbejdere:

1. Dem der er i kontakt med kunderne
2. Dem der hjælper dem der er i kontakt med kunderne

Alt hvad vi gør i virksomheden er baseret på en forståelse af, at kun det vi rent faktisk er i stand til at viderebringe i de træfpunkter vi har med kunderne, har en værdi. Det være sig et produkt, en service eller en oplevelse. Al aktivitet, ledelse, strukturer, værktøjer eller kompetenceudvikling, der ikke tjener det direkte formål at forberede eller levere oplevet kundeværdi er dybest set spild af tid. 

Den gte kundefokuserede organisation lille udgavepng


Pains iconpng

Sales Check™ - et godt sted at starte    

Hvor trykker skoene ift. forløsning af det kommercielle potentiale?

Hvad er egentlig potentialet i at arbejde med Sales Excellence for din virksomhed?
Hvilke forandringer kunne med fordel implementeres, og hvordan kunne en tidsplan se ud?

Hvor stor vil investeringen i tid og penge omtrentlig være?

Hvis din virksomhed er i af de tidligere nævnte situationer, og overvejer at arbejde med Sales Excellence, så foreslår vi indledningvis at gennemføre et eXpand Sales Check™

Baseret på lang praktisk erfaring og dyb viden, ved vi hvilke sten der skal vendes for at svare på spørgsmålene.
Vi gør det pragmatisk, løsnings orienteret og med fingrene godt nede i bolledejen frem for teoretisk analyse og afrapportering.  
Vi spiller bold med vores stærke samarbejdspartnere i forståelsen af jeres udfordringer og potentiale.

Læs mere om eXpand Sales Check™ og hvilke sten vi vender.

eXpand indgår kun i samarbejder og projekter, med henblik på skabe varige og langsigtede resultater. Vi er i den grad implementerings orienterede, siger præcis hvad vi ser og kommer helt tæt på. Læs mere om vores Attitude her.      Konsulent                Fleksibel tilknytning          Bestyrelse / Advisory Board

Konsulentpng                    b569069a-c0f4-41f7-adc8-b42a8b90d825png                    Boardpng 

Leveranceformer

Sales Excellence er et tema på både strategisk og operationelt niveau. 
eXpand arbejder med fokus på IMPLEMENTERING af løsninger. Derfor tilbyder vi at indgå i et setup der er effektivt ift. DIN virksomhed. 


Konsulent: Leverance som konsulentprojekt - på projekt eller timebasis.
Fleksibel tilknytning: Vi indgår som del af organisationen på fleksible vilkår, f.eks. x timer om ugen. 
Bestyrelse: Vi indgår som integreret del af din bestyrelse eller Advisory Board på en sædvanlig kontrakt for bestyrelsesarbejde.


Contactpng

Kontakt os i dag!

Kontakt eXpand for en uformel dialog omkring Sales Excellence - udfordringer og muligheder i din virksomhed. 

Vi vil glæde os til at forstå din virksomhed!

Kontakt Founding Partner, Tommy Langhoff:

Mobil 2081 2927
Mail langhoff@eXpand.dk