Læs mere om de enkelte områder af eXpand services her:

Strategi
Sales Excellence
Service Excellence
Work & Life
Sales Check™
Service Check™

Contactpng

Kontakt os i dag!

Kontakt eXpand for en uformel dialog omkring Sales Excellence - udfordringer og muligheder i din virksomhed. 

Vi vil glæde os til at forstå din virksomhed!

Kontakt Founding Partner, Tommy Langhoff:

Mobil 2081 2927
Mail langhoff@eXpand.dk